คลิกขวาเลือก Save Target As...
Lean Manufacturing การผลิตแบบลีน สู่สากล
( ตอนที่ 1 )

 

 

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>