Safety Awareness ความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากตัวคุณ Part 1

 

 
 
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ตอน ความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากตัวคุณ
รหัส v001
 

สรุปเนื้อหา โดย
อ.เสน่ห์ ณ เอดีโฟร์

1. BBS : Behaviour Based Safety
2. Safety Awareness ความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากตัวคุณ Part 1
3. Safety Awareness ความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากตัวคุณ Part 2
4. Safety Awareness ความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากตัวคุณ Part 3

ราคา

 

 

 
 
 
 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>