สถาบันฝึกอบรมใหญ่ที่สุด
ที่ได้รับใบอนุญาตฯ
จากราชการ

ใบประกาศจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ด้านหลัง

ใบประกาศจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ด้านหลัง