หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

ฝึกอบรมให้กับ ช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคาร
เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงสอบสัมภาษณ์ (รับการประเมิน)
เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

               ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย โดยผ่านการทดสอบ และเข้ารับการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะได้รับโทษ โดย ปรับนายจ้าง จำนวน 30,000 บาท และ ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท

ฝึกอบรมและปฏิบัติ

ทดสอบฝีมือ

สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่อบรมมาจากสถานบันอื่น หรือ เรียนคอร์ส ออนไลน์ แต่ไม่สามารถหาสถานที่ ทดสอบฝีมือและสอบสัมภาษณ์ ไม่ได้
สามารถ เพื่อทดสอบผีมือตามมาตรฐาน และ สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

การันตี !!! สามารถระบุวันรับหนังสือรับรองฯ (บัตรช่าง) ได้
หลังจากวันที่เข้ารับการทดสอบ (รับได้ที่ศูนย์ฯ) 
 
  

ตาราง กำหนดการ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ณ ศูนย์ฝึกอบรม แฟคตอรี่เลิร์นนิ่ง

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ กรุงเทพมหานคร
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกซ้อม และติว (8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – วันอังคาร แบ่งเป็น 2 ภาค
– ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
– ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)
60130 พ.ค.2 มิ.ย.


ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง 
จังหวัดกรุงเทพฯ

6028 มิ.ย.16 มิ.ย.
60313 มิ.ย.16 มิ.ย.
60422 มิ.ย.30 มิ.ย.
60427 มิ.ย.30 มิ.ย.
6056 ก.ค.14 ก.ค.
60611 ก.ค.14 ก.ค.
Update 22 พฤษภาคม 2563
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ ปทุมธานี ปี 2563
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกซ้อม และติว (8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – พุธ แบ่งเป็น 2 ภาค
– ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
– ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)
10023 พ.ค.27 พ.ค.ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดปทุมธานี

แผนที่ตามแนบ

1018 มิ.ย.18 มิ.ย.
10213 มิ.ย.18 มิ.ย.
10322 มิ.ย.2 ก.ค.
10427 มิ.ย.2 ก.ค.
1056 ก.ค.16 ก.ค.
10620 ก.ค.30 ก.ค.
Update 22 พฤษภาคม 2563
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ ระยอง ปี 2563
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกซ้อม และติว (8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – วันอังคาร แบ่งเป็น 2 ภาค
– ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
– ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)


หมายเหตุ : (รอบเรียน 16 และ 30 พ.ค. สอบวันพุธ)
20430 พ.ค.4 มิ.ย.ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดระยอง

แผนที่ตามแนบ

20510 มิ.ย.11 มิ.ย.
20624 มิ.ย.25 มิ.ย.
2078 ก.ค.9 ก.ค.
20822 ก.ค.23 ก.ค.
Update 22 พฤษภาคม 2563
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ ชลบุรี ปี 2563
ตารางประจำปี 2563สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกซ้อม และติว (8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – วันอังคาร แบ่งเป็น 2 ภาค
– ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
– ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)

หมายเหตุ : (รอบเรียน วันที่ 9 และ 23 พ.ค. สอบวันพุธ)
2930 พ.ค.10 มิ.ย.ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดชุลบุรี

แผนที่ตามแนบ

3213 มิ.ย17 มิ.ย.
3327 มิ.ย.1 ก.ค.
3411 ก.ค.15 ก.ค.
3525 ก.ค.29 ก.ค.
Update 22 พฤษภาคม 2563

งานประชุม อบรมสัมมนา FACTORY Road show
สมุทรสาคร

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์
จังหวัด สมุทรสาคร
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกซ้อม และติว – วันพุธ(8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – ศุกร์ แบ่งเป็น 2 ภาค
– ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
– ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)
224 มิถุนายน3 กรกฏาคมณ หอประชุมใหญ่
สำนักงานนิคมอุสหกรรม
สมุทรสาคร

Update 17 มีนาคม 2563

ขั้นตอน VS ค่าใช้จ่าย (ตั้งแต่ ฝึกอบรม – ทดสอบ – รับบัตร)
หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ขอใบรับรองวิชาชีพจากราชการ)

ลำดับรายการระยะเวลาราคา/ท่านพิเศษ
กรุงเทพมหานครปทุม , ชลรี , ระยอง
1ฝึก อบรม (2 ชม.) + ฝึกปฏิบัติ (6 ชม.)
เพื่อจะได้เข้ารับการทดสอบแล้ว "สอบผ่าน"
1 วัน******** 1,200บาท ********
(โปรโมชั่น สงกรานต์ ลดจาก ราคา 2000)
หมดเขต 31 มี.ค. 63
******* 1,600บาท *******
(ราคาพิเศษลดจาก 2,000)
2ทดสอบ ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ
(1 ชม.) (4.30 ชม.)
1 วัน900 บาท 900 บาท
3สอบสัมภาษณ์ / เข้ารับการประเมิน --> ค่าใบประกอบวิชาชีพ 15 นาที( 700-1,900 บาท)(700-1,900 บาท)
แนะนำ : บัตรประจำตัว ช่าง ราคา 1900 เป็นตราครุฑสีทองรับรองโดยราชการ

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ กทม.

12 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ระยอง

21 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ปทุมธานี

9 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ชลบุรี

9 พ.ค. 63