หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

ฝึกอบรมให้กับ ช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคาร
เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงสอบสัมภาษณ์ (รับการประเมิน)
เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ตามกฎหมาย
(คลิกเพื่อดูกฎหมายแนบ)

  • ฝึกอบรม&ฝึกปฏิบัติ
  • ทดสอบ
  • ประเมิณ
  • บัตร license ช่างไฟ
  • บัตรช่างไฟ

หลักการและเหตุผล

               ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย โดยผ่านการทดสอบ และเข้ารับการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะได้รับโทษ โดย ปรับนายจ้าง จำนวน 30,000 บาท และ ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท

กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

การันตี !!! สามารถระบุวันรับหนังสือรับรองฯ (บัตรช่าง) ได้
หลังจากวันที่เข้ารับการทดสอบ (รับได้ที่ศูนย์ฯ) 
 
  

ตาราง กำหนดการฝึกอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์
หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ กรุงเทพมหานคร
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกซ้อม และติว – วันจันทร์ (8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – วันอังคาร แบ่งเป็น 2 ภาค
– ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
– ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)

3.) เข้ารับการประเมิน -เสาร์ (15 นาที/คน)
– สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมิน
– รับหนังสือรับรองฯ 2 ใบ จากราชการ
59511 เม.ย.16 เม.ย.


ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง 
จังหวัดกรุงเทพฯ

59618 เม.ย.23 เม.ย.
59725 เม.ย.30 เม.ย.
Update 19 กุมภาพันธ์ 2563
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ ปทุมธานี ปี 2563
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกซ้อม และติว – วันพุธ (8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – พฤหัส แบ่งเป็น 2 ภาค
– ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
– ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)

3.) เข้ารับการประเมิน -วันเสาร์ (15 นาที/คน)
– สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมิน
– รับหนังสือรับรองฯ 2 ใบ จากราชการ
9711 เม.ย.15 เม.ย.ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดปทุมธานี

แผนที่ตามแนบ

9825 เม.ย.29 เม.ย.
Update 19 กุมภาพันธ์ 2563
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ ระยอง ปี 2563
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกซ้อม และติว – วันจันทร์ (8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – วันอังคาร แบ่งเป็น 2 ภาค
– ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
– ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)

3.) เข้ารับการประเมิน -วันเสาร์ (15 นาที/คน)
– สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมิน
– รับหนังสือรับรองฯ 2 ใบ จากราชการ
20111 เม.ย.15 เม.ย.ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดระยอง

แผนที่ตามแนบ

20225 เม.ย.29 เม.ย.
Update 9 มีนาคม 2563
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ ชลบุรี ปี 2563
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกซ้อม และติว – วันเสาร์(8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – วันอังคาร แบ่งเป็น 2 ภาค
– ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
– ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)

3.) เข้ารับการประเมิน -วันศุกร์ (15 นาที/คน)
– สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมิน
– รับหนังสือรับรองฯ 2 ใบ จากราชการ
2811 เม.ย.14 เม.ย.ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดชุลบุรี

แผนที่ตามแนบ

2925 เม.ย.28 เม.ย.
Update 9 มีนาคม 2563
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ สมุทรสาคร ปี 2563
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบวันที่รับการประเมิน
1.) ฝึกซ้อม และติว – วันพุธ(8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – ศุกร์ แบ่งเป็น 2 ภาค
– ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
– ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)

3.) เข้ารับการประเมิน -วันศุกร์ (15 นาที/คน)
– สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมิน
– รับหนังสือรับรองฯ 2 ใบ จากราชการ
129 เม.ย.8 พ.ค.12 มิ.ย.ณ หอประชุมใหญ่
สำนักงานนิคมอุสหกรรม สมุทรสาคร
227 พ.ค.5 มิ.ย.10 ก.ค.
324 มิ.ย.3 ก.ค.7 ส.ค.
Update 17 มีนาคม 2563

ขั้นตอน VS ค่าใช้จ่าย (ตั้งแต่ ฝึกอบรม – ทดสอบ – รับบัตร)
หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ขอใบรับรองวิชาชีพจากราชการ)

ลำดับรายการระยะเวลาราคา/ท่านพิเศษ
กรุงเทพมหานครปทุม , ชลรี , ระยอง
1ฝึก อบรม (2 ชม.) + ฝึกปฏิบัติ (6 ชม.)
เพื่อจะได้เข้ารับการทดสอบแล้ว "สอบผ่าน"
1 วัน******** 1,200บาท ********
(โปรโมชั่น สงกรานต์ ลดจาก ราคา 2000)
หมดเขต 31 มี.ค. 63
******* 1,600บาท *******
(ราคาพิเศษลดจาก 2,000)
2ทดสอบ ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ
(1 ชม.) (4.30 ชม.)
1 วัน900 บาท 900 บาท
3สอบสัมภาษณ์ / เข้ารับการประเมิน --> ค่าใบประกอบวิชาชีพ 15 นาที( 700-1,900 บาท)(700-1,900 บาท)
แนะนำ : บัตรประจำตัว ช่าง ราคา 1900 เป็นตราครุฑสีทองรับรองโดยราชการ

รูปภาพ กรุงเทพ

รูปภาพ ระยอง

รูป ปทุม

รูป ชลบุรี