หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1

ฝึกอบรม เพื่อเข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

พ.ศ.๒๕๔๕

(คลิกเพื่อดูกฎหมายแนบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์สำหรับช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์กำลังและควบคุมพื้นฐานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมหลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

วันที่ ๑

วันที่ ๒

วันที่ ๓

ตารางการฝึกอบรม ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
vs ทดสอบ กรุงเทพมหานคร 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกอบรม ซ้อม ติว (2 วัน)

2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (1 วัน)
315,12 มิ.ย.19 มิ.ย.ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
สุขุมวิท 105
323,10 ก.ค.12 ก.ค.
ตารางการฝึกอบรม ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
vs ทดสอบ 2562 จังหวัดระยอง
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกอบรม ซ้อม ติว (2 วัน)
2.) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (1 วัน)
2311,18 มิ.ย.25 มิ.ย.ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดระยอง
249,23 ก.ค.30 ก.ค.

PROMOTION ! รับฟรี กระเป๋า Naraya เมื่อสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562