หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 (Public)

ฝึกอบรมให้กับ ช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคาร
เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงสอบสัมภาษณ์ (รับการประเมิน)
เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ตามกฎหมาย
(คลิกเพื่อดูกฎหมายแนบ)

หลักการและเหตุผล

               ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย โดยผ่านการทดสอบ และเข้ารับการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะได้รับโทษ โดย ปรับนายจ้าง จำนวน 30,000 บาท และ ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท

กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

การันตี !!! สามารถระบุวันรับหนังสือรับรองฯ (บัตรช่าง) ได้
หลังจากวันที่เข้ารับการทดสอบ (รับได้ที่ศูนย์ฯ) 
 
  

ตาราง กำหนดการฝึกอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์
หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ กรุงเทพมหานคร
ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบวันที่รับการประเมิน
1.) ฝึกซ้อม และติว – วันพฤหัสบดี (8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – วันศุกร์ แบ่งเป็น 2 ภาค
– ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
– ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)

3.) เข้ารับการประเมิน -วันพุธ (15 นาที/คน)
– สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมิน
– รับหนังสือรับรองฯ 2 ใบ จากราชการ
5598 ก.ค.9 ก.ค.20 ก.ค.


ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง 
จังหวัดกรุงเทพฯ

56022 ก.ค.23 ก.ค.24 ส.ค.
5615 ส.ค.6 ส.ค.24 ส.ค.
56219 ส.ค.20 ส.ค.14 ก.ย.
56326 ส.ค.27 ส.ค.14 ก.ย.
5642 ก.ย.3 ก.ย.14 ก.ย.
5659 ก.ย.10 ก.ย.28 ก.ย.
56616 ก.ย.17 ก.ย.28 ก.ย.
56723 ก.ย.24 ก.ย.12 ต.ค.
56830 ก.ย.1 ต.ค.12 ต.ค.
5697 ต.ค.8 ต.ค.26 ต.ค.
57021 ต.ค.22 ต.ค.9 พ.ย.
57128 ต.ค.29 ต.ค.9 พ.ย.
5724 พ.ย.5 พ.ย.23 พ.ย.
57311 พ.ย.12 พ.ย.23 พ.ย.
57418 พ.ย.19 พ.ย.21 ธ.ค.
57525 พ.ย.26 พ.ย.21 ธ.ค.
5762 ธ.ค.3 ธ.ค.21 ธ.ค.
57716 ธ.ค.17 ธ.ค.18 ม.ค. 2563
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ ระยอง
ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบวันที่รับการประเมิน
1.) ฝึกซ้อม และติว – วันจันทร์ (8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – วันอังคาร แบ่งเป็น 2 ภาค
– ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
– ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)

3.) เข้ารับการประเมิน -วันพุธ (15 นาที/คน)
– สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมิน
– รับหนังสือรับรองฯ 2 ใบ จากราชการ
1738 ก.ค.9 ก.ค.17 ส.ค.ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดระยอง

แผนที่ตามแนบ

17422 ก.ค.23 ก.ค.17 ส.ค.
1755 ส.ค.6 ส.ค.17 ส.ค.
17619 ส.ค.20 ส.ค.21 ก.ย.
1779 ก.ย.10 ก.ย.21 ก.ย.
17823 ก.ย.24 ก.ย.19 ต.ค.
1797 ต.ค.8 ต.ค.19 ต.ค.
18021 ต.ค.22 ต.ค.16 พ.ย.
1814 พ.ย.5 พ.ย.16 พ.ย.
18218 พ.ย.19 พ.ย.14 ธ.ค.
1832 ธ.ค.3 ธ.ค.14 ธ.ค.
18416 ธ.ค.17 ธ.ค.25 ม.ค. 2563
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ ปทุมธานี
ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบวันที่รับการประเมิน
1.) ฝึกซ้อม และติว – วันอังคาร (8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – วันศุกร์ แบ่งเป็น 2 ภาค
– ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
– ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)

3.) เข้ารับการประเมิน -วันพุธ (15 นาที/คน)
– สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมิน
– รับหนังสือรับรองฯ 2 ใบ จากราชการ
763 ก.ค.9 ก.ค. หรือ 25 ก.ค.3 ส.ค.ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดปทุมธานี

แผนที่ตามแนบ

7718 ก.ค.25 ก.ค.3 ส.ค.
787 ส.ค.22 ส.ค.31 ส.ค.
7914 ส.ค.22 ส.ค.31 ส.ค.
804 ก.ย.17 ก.ย.5 ต.ค.
8111 ก.ย.19 ก.ย.5 ต.ค.
822 ต.ค.17 ต.ค.2 พ.ย.
839 ต.ค.17 ต.ค.2 พ.ย.
846 พ.ย.21 พ.ย.30 พ.ย.
8513 พ.ย.21 พ.ย.30 พ.ย.
864 ธ.ค.19 ธ.ค.11 ม.ค. 2563
8711 ธ.ค.19 ธ.ค.11 ม.ค. 2563
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ ชลบุรี
ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบวันที่รับการประเมิน
1.) ฝึกซ้อม และติว – วันจันทร์ (8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – วันอังคาร แบ่งเป็น 2 ภาค
– ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
– ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)

3.) เข้ารับการประเมิน -วันเสาร์ (15 นาที/คน)
– สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมิน
– รับหนังสือรับรองฯ 2 ใบ จากราชการ
122 ก.ค.23 ก.ค.17 ส.ค.ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดชุลบุรี

แผนที่ตามแนบ

25 ส.ค.6 ส.ค.17 ส.ค.
319 ส.ค.20 ส.ค.21 ก.ย.
42 ก.ย.10 ก.ย.21 ก.ย.
516 ก.ย.24 ก.ย.19 ต.ค.
630 ก.ย.8 ต.ค.19 ต.ค.
715 ต.ค.22 ต.ค.16 พ.ย.
828 ต.ค.5 พ.ย.16 พ.ย.
911 พ.ย.19 พ.ย.14 ธ.ค.
1023 ธ.ค.24 ธ.ค.23 ม.ค.

ขั้นตอน VS ค่าใช้จ่าย (ตั้งแต่ ฝึกอบรม – ทดสอบ – รับบัตร)
หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ขอใบรับรองวิชาชีพจากราชการ)

ลำดับรายการระยะเวลาราคา/ท่านหมายเหตุ
กรุงเทพมหานครต่างจังหวัด
1ฝึก อบรม (2 ชม.) + ฝึกปฏิบัติ (6 ชม.)
เพื่อจะได้เข้ารับการทดสอบแล้ว "สอบผ่าน"
1 วัน2,700 บาท2,800 บาทราคาขึ้นอยู่กับวันทดสอบที่เลือก
2ทดสอบ ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ
(1 ชม.) (4.30 ชม.)
1 วัน100 - 900 บาท100 -1,500 บาทราคาขึ้นอยู่กับวันทดสอบที่เลือก
3สอบสัมภาษณ์ / เข้ารับการประเมิน --> ค่าใบประกอบวิชาชีพ 0.5 วัน1,000 - 2,000 บาท1,000 -2,000 บาทราคาขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของผู้ใช้บริการ
เสริม ๑ฝึกซ้อม เพื่อเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ
(ในกรณีที่ต้องการฝึกซ้อมเพิ่มจากข้อ 1 หรือสอบตกมาจากที่อื่น)
1 วัน990 บาท990 บาทมาซ้อมได้ทุกวันที่ช่างฯ สะดวก (จันทร์-ศุกร์)
เสริม ๒ติวสอบสัมภาษณ์
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ประเมิน)
2 ชม.500 บาท500 บาทติวในวันเดียวกันกับที่มาสอบสัมภาษณ์ / เข้ารับการประเมิน
พิเศษ ๑บริการไปฝึกฯ นอกสถานที่
ไปฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติให้ที่สถานประกอบการท่านตามข้อ 1
1 วัน8 - 10 ท่าน
25,000 บาท
8 - 10 ท่าน
26,000 บาท
ราคานี้ยังไม่รวมค่ารถบรรทุกของ
ไปยังสถานประกอบการท่าน เริ่มต้น 1,000 บ. (ถ้ามี)
พิเศษ ๒ออกไปจัดสอบสัมภาษณ์ (จัดประเมิน) ให้นอกสถานที่
+ ค่าใบประกอบวิชาชีพ (บัตรช่าง)
0.5 วัน
15 นาที / คน
ราคาเริ่มต้น
1,900 บาท / ท่าน
ราคาเริ่มต้น
1,900 บาท / ท่าน
- ขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
- ต่างจังหวัดมีค่าเดินทางตามระยะทาง
พิเศษ ๓บริการที่พัก1 คืนราคาเริ่มต้น
550 - 850 บาท
ราคาเริ่มต้น
500 - 750 บาท
- หากต้องการที่พัก กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า
- ที่พักอยู่ติดกับศูนย์ฝึก


กรุงเทพ

ระยอง

นวนคร ปทุมธานี

มีบริการที่พักด้วยนะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการค้างคืน

คลิกเพื่อขอใบเสนอราคาออนไลน์