หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ รวมไปถึงสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติงานในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 4. เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถนำความรู้ หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน สำหรับผู้ที่เป็นช่างแอร์อยู่แล้ว

 • ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ 1 วัน
 • เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1 วัน

เนื้อหาวิชา หลักสูตร 1 วัน

 • ความรู้พื้นฐานระบบไฟฟ้า
 • ความรู้พื้นฐานของสายไฟฟ้ามาตรฐานใหม่
 • ความรู้ของอุปกรณ์ป้องกันและวิธีการคำนวณ
 • ความรู้พื้นฐานของการทำงานของระบบปรับอากาศ
 • เครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับงานติดตั้งแอร์
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งแอร์
 • ขั้นตอนในการติดตั้งระบบปรับอากศและการเดินวงจรไฟฟ้า

หลักสูตร 2 วัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นช่างแอร์หรือผู้ที่อยากจะเป็นช่างแอร์

 • ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ 2 วัน
 • เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1 วัน

เนื้อหาวิชา หลักสูตร 2

 • หน่วยวัดของระบบต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
 • การอ่านแบบเครื่องกลและทางไฟฟ้าเบื้องต้น
 • การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือในงานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
 • ระบบ วงจรเบื้องต้น และอุปกรณ์หลักที่ใช้ในวงจรเบื้องต้นของเครื่องปรับอากาศ
 • หลักการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • ระบบการควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
 • การใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องปรับอากาศ
 • การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อุณหภูมิ ความดัน ขนาด และความยาว

วุฒิบัตรที่จะได้รับ

วุฒิบัตร จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน
และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ กรุงเทพมหานคร ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1. ฝึกอบรม และ ฝึกปฏิบัติ

2. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
1018-19 ต.ค.30 ต.ค.
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
กรุงเทพฯ
1115-16 พ.ย.27 พ.ย.
1213-14 ธ.ค.24 ธ.ค.
1317-18 ม.ค. 6329 ม.ค. 63
Update 16 พฤษจิกายน 62
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ ระยอง ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2561-2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1. ฝึกอบรม และ ฝึกปฏิบัติ

2. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
101-2 พ.ย.13 พ.ย.
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
ระยอง
116-7 ธ.ค.18 ธ.ค.
1231 ม.ค. - 1 ก.พ. 6312 ก.พ. 63
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ ปทุมธานี ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2561-2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1. ฝึกอบรม และ ฝึกปฏิบัติ

2. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
108-9 พ.ย.20 พ.ย.
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
ปทุมธานี
1121-22 ธ.ค.25 ธ.ค.
1210-11 ม.ค. 6322 ม.ค. 63
Update 16 พฤษจิกายน 62
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ ชลบุรี ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1. ฝึกอบรม และ ฝึกปฏิบัติ

2. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
1022-23 พ.ย.4 ธ.ค.
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
ชลบุรี
1120-21 ธ.ค.8 ม.ค. 63
1224-25 ม.ค. 635 ก.พ. 63

Promotion!! 
ต้อนรับปีใหม่แจกบัตรกำนัน ชิมช๊อปใช้เริ่มแล้ววันนี้
หมดเขต 1 ม.ค. 63

คลิกเพื่อขอใบเสนอราคาออนไลน์