หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ รวมไปถึงสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติงานในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 4. เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถนำความรู้ หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน สำหรับผู้ที่เป็นช่างแอร์อยู่แล้ว

 • ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ 1 วัน
 • เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1 วัน

เนื้อหาวิชา หลักสูตร 1 วัน

 • ความรู้พื้นฐานระบบไฟฟ้า
 • ความรู้พื้นฐานของสายไฟฟ้ามาตรฐานใหม่
 • ความรู้ของอุปกรณ์ป้องกันและวิธีการคำนวณ
 • ความรู้พื้นฐานของการทำงานของระบบปรับอากาศ
 • เครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับงานติดตั้งแอร์
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งแอร์
 • ขั้นตอนในการติดตั้งระบบปรับอากศและการเดินวงจรไฟฟ้า

หลักสูตร 2 วัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นช่างแอร์หรือผู้ที่อยากจะเป็นช่างแอร์

 • ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ 2 วัน
 • เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1 วัน

เนื้อหาวิชา หลักสูตร 2

 • หน่วยวัดของระบบต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
 • การอ่านแบบเครื่องกลและทางไฟฟ้าเบื้องต้น
 • การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือในงานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
 • ระบบ วงจรเบื้องต้น และอุปกรณ์หลักที่ใช้ในวงจรเบื้องต้นของเครื่องปรับอากาศ
 • หลักการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • ระบบการควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
 • การใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องปรับอากาศ
 • การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อุณหภูมิ ความดัน ขนาด และความยาว

วุฒิบัตรที่จะได้รับ

วุฒิบัตร จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน
และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ ปทุมธานี ปี2563
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่
รอบที่อมรม
1. ฝึกอบรม และ ฝึกปฏิบัติ

2. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

* เป็นช่างแอร์อยู่แล้ว อบรมวันแรก
อบรมทฤษฏีปฏิบัติ
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
ปทุมธานี
14* 18 เมษายน19 เมษายน
15* 16 พฤษภาคม17 พฤษภาคม
Update 19 กุมภาพันธ์ 63
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ กรุงเทพมหานคร ปี 2563
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่
รอบที่อบรม
1. ฝึกอบรม และ ฝึกปฏิบัติ

2. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

* เป็นช่างแอร์อยู่แล้ว อบรมวันแรก
ทฤษฏีปฏิบัติ
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
กรุงเทพฯ
15*18 เมษายน19 เมษายน
16*16 พฤษภาคม17 พฤษภาคม
Update 19 กุมภาพันธ์ 63
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ ระยอง ปี 2563
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่
รอบที่อบรม
1. ฝึกอบรม และ ฝึกปฏิบัติ

2. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

* เป็นช่างแอร์อยู่แล้ว อบรมวันแรก
ทฤษฏีปฏิบัติ
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
ระยอง
14* 25 เมษายน26 เมษายน
15* 23 พฤษภาคม24 พฤษภาคม
Update 19 กุมภาพันธ์ 2563
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ ชลบุรี ปี 2563
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่
รอบที่อบรม
1. ฝึกอบรม และ ฝึกปฏิบัติ

2. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

* เป็นช่างแอร์อยู่แล้ว อบรมวันแรก
ทฤษฏีปฏิบัติ
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
ชลบุรี
14* 25 เมษายน26 เมษายน
15* 23 พฤษภาคม24 พฤษภาคม
Update 19 กุมภาพันธ์ 2563
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ สมุทรสาคร ปี 2563
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่
รอบที่อบรมและฝึกปฏิบัติ
1. ฝึกอบรม และ ฝึกปฏิบัติ

2. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

* เป็นช่างแอร์อยู่แล้ว อบรมวันแรก
ทฤษฏีปฏิบัติณ หอประชุมใหญ่
สำนักงานนิคมอุสหกรรม สมุทรสาคร
1* 18 เมษายน19 เมษายน
2* 16 พฤษภาคม17 พฤษภาคม
Update 18 มีนาคม 63