หลักสูตร ช่างซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างแอร์)

รายละเอียดการฝึกอบรม 1 วัน แบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย

สำหรับช่างไฟฟ้า ช่างอาคาร ช่างซ่อมบำรุงและบุคคลทั่วไป อบรม 1 วัน

ภาคเช้า ทฤษฎี

  • ส่วนประกอบและหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบเครื่องปรับอากาศ
  • วงจรไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ และการตรวจเช็คการทำงาน
  • การใช้เครื่องมือวัดเพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตุอาการเสีย
  • การอ่านแบบและทำความเข้าใจวงจรไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศ
  • หลักการซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ

ภาคบ่าย ปฏิบัติ

  • ฝึกการตรวจวัดและตรวจเช็คน้ำยาแอร์
  • ฝึกการถอดประกอบและวิธีการล้างแอร์

*ลงทะเบียนวันนี้ เพียง 1,500 !! บาทเท่านั้น

ตารางการฝึกอบรบช่างแอร์ vs ทดสอบ กรุงเทพมหานคร 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม 63
เปิดให้เลือกลงทะเบียน
วันอาทิยต์ หรือ วันจันทร์

ใช้เวลาอบรมเพียง 1 วัน เท่านั้น
171526
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
สุขุมวิท 105
181627
Update 16 ตุลาคม 2562
ตารางการฝึกอบรม ช่างแอร์ vs ทดสอบ ปทุม 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม 63
เปิดให้เลือกลงทะเบียน
วันอาทิยต์ หรือ วันจันทร์

ใช้เวลาอบรมเพียง 1 วัน เท่านั้น
24222
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
ปทุมธานี
25233
Update 16 ตุลาคม 2562
ตารางการฝึกอบรม ช่างแอร์ vs ทดสอบ ระยอง 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม 63
เปิดให้เลือกลงทะเบียน
วันอาทิยต์ หรือ วันจันทร์

ใช้เวลาอบรมเพียง 1 วัน เท่านั้น
-112
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
ระยอง
-213
Update 16 ตุลาคม 2562
ตารางการฝึกอบรม ช่างแอร์ vs ทดสอบ ชลบุรี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม 63
เปิดให้เลือกลงทะเบียน
วันอาทิยต์ หรือ วันจันทร์

ใช้เวลาอบรมเพียง 1 วัน เท่านั้น
-819
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
ชลบุรี
-920
Update 16 ตุลาคม 2562