หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 (In House)

ฝึกอบรมให้กับ ช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคาร
เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
รวมถึงสอบสัมภาษณ์ (รับการประเมิน)
เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ตามกฎหมาย (คลิกเพื่อดูกฎหมายแนบ)

บริการ ไปจัดฝึกอบรมให้ถึงที่องค์กรของท่าน !!!

หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย โดยผ่านการทดสอบ และเข้ารับการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะได้รับโทษ โดยปรับนายจ้าง จำนวน 30,000 บาท และปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท

กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

การันตี !!! ระบุวันรับหนังสือรับรองฯ (บัตรช่าง) ได้
หลังจากวันที่เข้ารับการทดสอบ (รับได้ที่ศูนย์ฯ)
 
  

Promotion!! ฝึกอบรมแบบ In house รับฟรี! Gift Voucher Big C 500 บาท
วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูล ค่าใช้จ่ายได้ที่ LINE