หมวด ยาง
ลำดับ
รหัส
จำพวก
ผลิตภัณฑ์ จำนวน (รง.) "ราคา
(บาท)"
"ตำแหน่งที่ต้องการ
ติดต่อแล้วต้องการให้
ทำ Labels จ่าหน้าซอง"
รองเท้าต่างๆ
1 3300 ผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทำจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป
หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
เช่น รองเท้าหนัง, รองเท้าผ้าใบ เป็นต้น

498    
ยาง พลาสติก เส้นใยสังเคราะห์
2 4400 ผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติกหรือเส้นใยสังเคราะห์
ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
เช่น ยางสังเคราะห์, ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

102    
ยางรถยนต์และยางอื่นๆ
3 4100 ผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางในสำหรับยานพาหนะ ที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์
543    
ยางต่างๆ
4 5201 - จำพวก การทำยางแผ่นในขั้นต้น จากน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทำใน
สวนยางหรือป่า
28    
5202 - จำพวก การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ
ซิ่งมิใช่การทำในสวนยางหรือป่า
87    
5203 - จำพวก การทำยางแผ่นรมควัน การทำยางเครป ยางแท่ง ยางน้ำ หรือ
การทำยางให้เป็นรูปแบบอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ
750    
5204 - จำพวก การทำผลิตภัณฑ์ยาง นอกจากที่ระบุไว้ ยางธรรรมชาติหรือ
ยางสังเคราะห์
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่ใช่ล้อสำหรับยานพาหนะ
522    
รวม 2,530
   
 
กลับสู่หน้าหลัก
 

ดูรูปเล่มหนังสือเหมือนจริง 100%

มี CD เป็นไฟล์ Excel ให้ด้วย ไม่ต้องกลัวจะเสียเวลาพิมพ์ Copy ได้ ถ้า Copy ไปขายอย่าให้จับได้ละกัน จ่ายอานแน่ คดีอาญานะคะคุณ...

ลิขสิทธิเลขที่ 159974

**ถ้ายังกังวลว่า เดี๋ยวซื้อไปแล้วได้ข้อมูลจะไม่เหมือนตัวอย่าง ก็มาดูได้ที่ สำนักงาน AD4 ไม่มีบริการเอาไปให้ท่านดู ไม่จำเป็นต้องออกไป ก็ผลิตขายไม่ทันอยู่แล้ว