หมวด พลาสติก
ลำดับ
รหัส
จำพวก
ผลิตภัณฑ์ จำนวน (รง.) "ราคา
(บาท)"
"ตำแหน่งที่ต้องการ
ติดต่อแล้วต้องการให้
ทำ Labels จ่าหน้าซอง"
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
1 5301 - จำพวก การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือนหรือเครื่องประดับ และ
รวมถึงชิ้นส่วนของ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เช่น แก้ว - ถ้าย - จาน ที่ทำจากพลาสติก,
แปรงสีฟัน, ตะกร้า, เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากพลาสติก
เป็นต้น
1,612    
5302 - จำพวก การทำเสื่อหรือพรม เช่น ยางรองพื้นรถยนต์, เสื่อพลาสติก เป็นต้น 20    
5303 - จำพวก การทำเปลือกหุ้มไส้กรอก 8    
5304 - จำพวก การทำภาชนะบรรจ เช่น ถุงหรือกระสอบ
เช่น ถุง-ขวด-ถัง พลาสติก
เป็นต้น
1,233    
5305 - จำพวก การทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ
เช่น เม็ดพลาสติก, หลอดพลาสติก, ท่อพีวีซี เป็นต้น
876    
5306 - จำพวก การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นฉนวน เช่น โฟม, ฉนวนพลาสติก เป็นต้น 35    
5307 - จำพวก การทำรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า เช่น รองเท้าแตะ, รองเท้าฟองน้ำ,
พื้นรองเท้า
เป็นต้น
150    
5308 - จำพวก การอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น เช่น ผ้าใบพลาสติก, การอัดเศษพลาสติก เป็นต้น 25    
5309 - จำพวก การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก 266    
รวม 4,225
   
 
กลับสู่หน้าหลัก
 

ดูรูปเล่มหนังสือเหมือนจริง 100%

มี CD เป็นไฟล์ Excel ให้ด้วย ไม่ต้องกลัวจะเสียเวลาพิมพ์ Copy ได้ ถ้า Copy ไปขายอย่าให้จับได้ละกัน จ่ายอานแน่ คดีอาญานะคะคุณ...

ลิขสิทธิเลขที่ 159974

**ถ้ายังกังวลว่า เดี๋ยวซื้อไปแล้วได้ข้อมูลจะไม่เหมือนตัวอย่าง ก็มาดูได้ที่ สำนักงาน AD4 ไม่มีบริการเอาไปให้ท่านดู ไม่จำเป็นต้องออกไป ก็ผลิตขายไม่ทันอยู่แล้ว