หมวด กระดาษ
ลำดับ
รหัส
จำพวก
ผลิตภัณฑ์ จำนวน (รง.) "ราคา
(บาท)"
"ตำแหน่งที่ต้องการ
ติดต่อแล้วต้องการให้
ทำ Labels จ่าหน้าซอง"
เยื่อ หรือกระดาษ
1 3801 -จำพวก การทำเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น ได้แก่ เยื่อกระดาษต่างๆ
15    
3802 - จำพวก การทำกระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทำจาก
เส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
ได้แก่ กระดาษต่างๆ ทีมีลักษณะเป็นแผ่นๆ
76    
บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
2 3900 ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
เช่น กล่องกระดาษ, ซองกระดาษ, ถุงกระดาษ ฯลฯ

703    
เยื่อ กระดาษหรือกระดาษแข็ง
3 4001 - จำพวก การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง หรือการอัดกระดาษ
หรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน
เช่น การเคลือบเงาสิ่งพิมพ์, การอัดกระดาษ, กระดาษลูกฟูก, กระดาษกาว, กระดาษสติกเกอร์ต่างๆ ฯลฯ

197    
4002 - จำพวก การทำผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อ กระดาษหรือกระดาษแข็ง
เช่น สมุด, จานกระดาษ, ผ้าอนามัย, แกนกระดาษ, การตัดกระดาษ ฯลฯ
140    
รวม 1,131
   
 
กลับสู่หน้าหลัก
 

ดูรูปเล่มหนังสือเหมือนจริง 100%

มี CD เป็นไฟล์ Excel ให้ด้วย ไม่ต้องกลัวจะเสียเวลาพิมพ์ Copy ได้ ถ้า Copy ไปขายอย่าให้จับได้ละกัน จ่ายอานแน่ คดีอาญานะคะคุณ...

ลิขสิทธิเลขที่ 159974

**ถ้ายังกังวลว่า เดี๋ยวซื้อไปแล้วได้ข้อมูลจะไม่เหมือนตัวอย่าง ก็มาดูได้ที่ สำนักงาน AD4 ไม่มีบริการเอาไปให้ท่านดู ไม่จำเป็นต้องออกไป ก็ผลิตขายไม่ทันอยู่แล้ว