หมวด เครื่องจักร
ลำดับ
รหัส
จำพวก
ผลิตภัณฑ์ จำนวน (รง.) "ราคา
(บาท)"
"ตำแหน่งที่ต้องการ
ติดต่อแล้วต้องการให้
ทำ Labels จ่าหน้าซอง"
เครื่องจักร สำหรับใช้ในการกสิกรรม
1 6600 ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สำหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และ รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว เครื่องสีข้าว, รถตัดหญ้า, รถไถนา, รถเกี่ยวข้าว, เครื่องกระเทาะเปลือก, เครื่องทอผ้า, เครื่องอบแห้งเมล็ดพืช ฯลฯ 1,170    
เครื่องจักรสำหรับประดิษฐ์โลหะ หรือไม้
2 6701 - จำพวก เครื่องจักรสำหรับโรงเลื่อย ไส ทำเครื่องเรือน หรือทำไม้วีเนียร์ เครื่องเลื่อยไม้ ,เครื่องไส
20    
6702 - จำพวก เครื่องกลึงเครื่องคว้าน เครื่องเจาะ 48    
6703 - จำพวก เครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์ หรือเครื่องขัด 6    
6704 - จำพวก เครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines) 2    
6705 - จำพวก เครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ 7    
6706 - จำพวก เครื่องดันรีด เครื่องทำให้หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า 4    
6707 - จำพวก แม่พิมพ์ (Dies) หรือชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (Jigs) ใช้สำหรับการขึ้นรูปโลหะ 252    
6708 - จำพวก ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรตาม 6701 ถึง 6707 78    
เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
3 6800 ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องจักร ""สำหรับ"" อุตสาหกรรมกระดาษ เคมีอาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์ หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทำเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นน้ำมัน
396    
เครื่องจักร,อุปกรณ์สำหรับสำนักงานต่างๆ
4 6900 ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคำนวณ เครื่องทำบัญชี เครื่องจักรสำหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการ คำนวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับปฏิบัติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computer)

180    
เครื่องจักรสำหรับทำความเย็น,สูบปั้มน้ำ อื่นๆ
5 7000 ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับ หรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ำดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็นเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง
หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกำลัง

868    
เครื่องจักรสำหรับเฉพาะที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
6 7100 ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลำดับที่ 8111 เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือ บังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สำหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจำหน่ายไฟ ฯลฯ
741    
เครื่องจักรไอน้ำ
7 10200 ผลิต และ หรือจำหน่ายไอน้ำ (Steam Generating)
9    
เครื่องจักรBoiler
8 10400 ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม หม้อไอน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำความร้อน ภาชนะทนแรงดัน
25    
รวม 3,806
   
 
กลับสู่หน้าหลัก
 

ดูรูปเล่มหนังสือเหมือนจริง 100%

มี CD เป็นไฟล์ Excel ให้ด้วย ไม่ต้องกลัวจะเสียเวลาพิมพ์ Copy ได้ ถ้า Copy ไปขายอย่าให้จับได้ละกัน จ่ายอานแน่ คดีอาญานะคะคุณ...

ลิขสิทธิเลขที่ 159974

**ถ้ายังกังวลว่า เดี๋ยวซื้อไปแล้วได้ข้อมูลจะไม่เหมือนตัวอย่าง ก็มาดูได้ที่ สำนักงาน AD4 ไม่มีบริการเอาไปให้ท่านดู ไม่จำเป็นต้องออกไป ก็ผลิตขายไม่ทันอยู่แล้ว