จิวเวอร์รี่ , เครื่องประดับ  
ลำดับ
รหัส
จำพวก
ผลิตภัณฑ์ จำนวน (รง.) "ราคา
(บาท)"
"ตำแหน่งที่ต้องการ
ติดต่อแล้วต้องการให้
ทำ Labels จ่าหน้าซอง"
นาฬิกา เครื่องวัดต่างๆ
1
8300
ผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลาหรือชิ้นส่วนของนาฬิกา หรือเครื่องวัดเวลา
ได้แก่ อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบ ของนาฬิกา และการประกอบนาฬิกา หรือเครื่องวัดต่างๆ ฯลฯ

48    
เพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
2 8401 - จำพวก การทำเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้แก่ เครื่องประดับที่ทำจากอัญมณี ฯลฯ 436    
8402 - จำพวก การทำเครื่องใช้ด้วยทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่าได้แก่ เครื่องประดับที่ทำจากโลหะมีค่า ฯลฯ 22    
8403 - จำพวก การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรือ อัญมณี
เช่น การเจียระไน หรือการขัดอัญมณี ฯลฯ
108    
8404 - จำพวก การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ -    
8405 - จำพวก การทำดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอื่น
เช่น การปั๊ม หรือทำเหรียญเพื่อเป็นเครื่องประดับ ฯลฯ

17    
การซ่อมเครื่องประดับ
3 9600 ซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทำด้วย เพชร พลอย ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 0    
รวม 631    
 
กลับสู่หน้าหลัก
 

ดูรูปเล่มหนังสือเหมือนจริง 100%

มี CD เป็นไฟล์ Excel ให้ด้วย ไม่ต้องกลัวจะเสียเวลาพิมพ์ Copy ได้ ถ้า Copy ไปขายอย่าให้จับได้ละกัน จ่ายอานแน่ คดีอาญานะคะคุณ...

ลิขสิทธิเลขที่ 159974

**ถ้ายังกังวลว่า เดี๋ยวซื้อไปแล้วได้ข้อมูลจะไม่เหมือนตัวอย่าง ก็มาดูได้ที่ สำนักงาน AD4 ไม่มีบริการเอาไปให้ท่านดู ไม่จำเป็นต้องออกไป ก็ผลิตขายไม่ทันอยู่แล้ว