เครื่องมือต่าง ๆ , อุปกรณ์การแพทย์  
ลำดับ
รหัส
จำพวก
ผลิตภัณฑ์ จำนวน (รง.) "ราคา
(บาท)"
"ตำแหน่งที่ต้องการ
ติดต่อแล้วต้องการให้
ทำ Labels จ่าหน้าซอง"
เครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์
1 8101 - จำพวก การทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
เครื่องชั่งน้ำหนัก, มาตรวัดน้ำ ฯลฯ
23    
8102 - จำพวก การทำ ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือ
เครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons), Betatrons or Accelerators)
-    
8103 - จำพวก การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ หม้อนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์,
เตียงนอนคนไข้, เข็มฉีดยา
ฯลฯ
97    
เครื่องมือ,เครื่องใช้เกี่ยวการวัดสายตา เลนส์
2 8200 ผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัตย์ตา หรือการวัดสายตา เลนส์ เครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทำงาน หรือ เครื่องอัดสำเนาด้วยการถ่ายภาพ
เช่น เลนส์แว่นตา, อุปกรณ์แว่นตา, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
หมายเหตุ : เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเลนส์
39    
เครื่องดนตรีต่างๆ
3 8500 ผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรี กลองต่างๆ กีต้าร์โป่ง ฯลฯ
30    
อุปกรณ์การกีฬาต่างๆ
4 8600 ผลิตหรือประกอบเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียดโบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ
ไม้กอล์ฟ ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส อุปกรณ์ตกปลา อุปกรณ์กีฬาทั้งในร่ม
และกลางแดด
ฯลฯ

94    
เครื่องเล่นเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ต่างๆ
5 8701 - จำพวก การทำเครื่องเล่น เช่น ของเล่นเด็กจากไม้ / พลาสติก / ดินเผา, ตุ๊กตา,
ของเล่นเด็กต่างๆ
ฯลฯ
535    
8702 - จำพวก การทำเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพการทำเครื่องเขียน      
เครื่องมือ อาวุธร้ายแรงต่างๆ
6 9900 ผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยน ลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธ หรือสิ่งอื่นใดที่มีอำนาจในการประหาร ทำลายหรือทำให้หมดสมรรถภาพถในทำนองเดียวกับ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด

11    
รวม 829
   
 
กลับสู่หน้าหลัก
 


มี CD เป็นไฟล์ Excel ให้ด้วย ไม่ต้องกลัวจะเสียเวลาพิมพ์ Copy ได้ ถ้า Copy ไปขายอย่าให้จับได้ละกัน จ่ายอานแน่ คดีอาญานะคะคุณ...

ลิขสิทธิเลขที่ 159974

**ถ้ายังกังวลว่า เดี๋ยวซื้อไปแล้วได้ข้อมูลจะไม่เหมือนตัวอย่าง ก็มาดูได้ที่ สำนักงาน AD4 ไม่มีบริการเอาไปให้ท่านดู ไม่จำเป็นต้องออกไป ก็ผลิตขายไม่ทันอยู่แล้ว