หมวด อิเล็คทรอนิคส์, ไฟฟ้า
ลำดับ
รหัส
จำพวก
ผลิตภัณฑ์ จำนวน (รง.) "ราคา
(บาท)"
"ตำแหน่งที่ต้องการ
ติดต่อแล้วต้องการให้
ทำ Labels จ่าหน้าซอง"
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีวงจรอิเล็คทรอนิคส์
1 7200 โรงงานผลิต, ประกอบ, ซ่อม-ดัดแปลง เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็คฯ ที่แสดงผลเป็นภาพหรือเสียง โดยใช้ตัวแปลงสัญญาณต่างๆ เครื่องรับวิทยุ, โทรทัศน์, เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง, เครื่องเล่นแผ่นเสียง, เครื่องเรดาห์, โทรศัพท์-โทรเลข ฯลฯ
736    
อุปกรณ์ไฟฟ้า
2 7301 - อุปกรณ์ไฟฟ้าจำพวก การทำหลอดไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
(หลอดฟลูออเรสเซนต์ - หลอดนีออน), หลอดไฟฉาย, โคมไฟฟ้า ฯลฯ
249    
7302 - อุปกรณ์ไฟฟ้าจำพวก การทำลวด สายเคเบิลหุ้มฉนวน
สายไฟฟ้า, สายโทรศัพท์, ลวดทองแดง, สายเคเบิ้ล
ฯลฯ
   
7303 - อุปกรณ์ไฟฟ้าจำพวก การทำอุปกรณ์ติดตั้ง หรือเต้าเสียบหลอด-ไฟฟ้า
(Fixtures of Lamp Sockets or Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนำ(Conductor Connectors)
อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟ, เต้าเสียบ, ปลั๊กไฟ, บาลาส, สายล่อฟ้า, สายดิน ฯลฯ
   
7304 - อุปกรณ์ไฟฟ้าจำพวก การทำฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
ซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว กระดาษใยแก้ว, เทปพันสายไฟ, ท่อร้อยสายไฟ ฯลฯ
   
7305 - อุปกรณ์ไฟฟ้า จำพวก การทำหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อกำเนิดพลังงานไฟฟ้า
ชนิดน้ำ หรือชนิดแห้งและรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไดนาโม,
แบตเตอรี่น้ำ-แห้ง, ถ่านไฟฉาย, แผงผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
(Solar Module) ฯลฯ

   
เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
3 7400 ผลิต, ประกอบ, ซ่อม-ดัดแปลง เครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในลำดับใด เช่น พัดลม, เตารีด, กระติกน้ำร้อน, กระทะไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องซักผ้า, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องทำความเย็น ฯลฯ
467    
เครื่องให้พลังงานไฟฟ้า
4 8800 ผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
111    
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
5 9400 ซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ,ใช้ประจำตัว
9    
แผ่นซีดีและเทปบันทึกเสียง
6 10700 ผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล เสียงหรือภาพ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสงที่มีกำลังสูง แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง
36    
รวม 1,608
   
 
กลับสู่หน้าหลัก
 

ดูรูปเล่มหนังสือเหมือนจริง 100%

มี CD เป็นไฟล์ Excel ให้ด้วย ไม่ต้องกลัวจะเสียเวลาพิมพ์ Copy ได้ ถ้า Copy ไปขายอย่าให้จับได้ละกัน จ่ายอานแน่ คดีอาญานะคะคุณ...

ลิขสิทธิเลขที่ 159974

**ถ้ายังกังวลว่า เดี๋ยวซื้อไปแล้วได้ข้อมูลจะไม่เหมือนตัวอย่าง ก็มาดูได้ที่ สำนักงาน AD4 ไม่มีบริการเอาไปให้ท่านดู ไม่จำเป็นต้องออกไป ก็ผลิตขายไม่ทันอยู่แล้ว