ยานยนต์,ชิ้นส่วน
ลำดับ
รหัส
จำพวก
ผลิตภัณฑ์ จำนวน (รง.) "ราคา
(บาท)"
"ตำแหน่งที่ต้องการ
ติดต่อแล้วต้องการให้
ทำ Labels จ่าหน้าซอง"
เครื่องยนต์ เครื่องกังหัน
1 6500 ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ หรือเครื่องกังหัน
เครื่องยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่างๆ ฯลฯ
2,005    
เรือ
2 7501 - จำพวก การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง
อู่เรือ, ซ่อมเรือ, ต่อเรือ ฯลฯ
231    
7502 - จำพวก การทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
ผลิต-ซ่อม อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเรือ ฯลฯ
64    
7503 - จำพวก การเปลี่ยนแปลง หรือรื้อทำลายเรือ การรื้อเรือ, ตัดเรือ ฯลฯ 2    
รถไฟ รถราง-ไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า
3 7601 - จำพวก การสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า
3    
7602 - จำพวก การทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า    
รถยนต์ หรือรถพ่วง
4 7701 - จำพวก การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ รถพ่วง
408    
7702 - จำพวก การทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วง
เบาะรถ, หม้อน้ำ, น๊อต, สกรูต่างๆ ฯลฯ
1,471    
จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
5 7801 - จำพวก การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยาน-สามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

64    
7802 - จำพวก การทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับ จักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ
240    
อากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์
6 7901 - จำพวก การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์
6    
7902 - จำพวก การทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับอากาศยาน
หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์
8    
รถเข็น, รถพ่วงจักรยาน
7 8000 ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อน ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รถเข็น, รถพ่วงจักรยาน ฯลฯ
30    
ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
8 9501 - จำพวก การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ, ซ่อมช่วงล่าง, ปะยาง-เปลี่ยนยาง ฯลฯ
5,948    
9502 - จำพวก การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
ซ่อมจักรยาน 2 ล้อ / 3 ล้อ, ซ่อมรถมอเตอร์ไซด
์ ฯลฯ
56    
9503 - จำพวก การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ เคาะ, พ่นสี, ปะผุ 50    
9504 - จำพวก การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ล้าง อัด ฉีด รถยนต์ 14    
รวม 10,586    
 
กลับสู่หน้าหลัก
 

ดูรูปเล่มหนังสือเหมือนจริง 100%

มี CD เป็นไฟล์ Excel ให้ด้วย ไม่ต้องกลัวจะเสียเวลาพิมพ์ Copy ได้ ถ้า Copy ไปขายอย่าให้จับได้ละกัน จ่ายอานแน่ คดีอาญานะคะคุณ...

ลิขสิทธิเลขที่ 159974

**ถ้ายังกังวลว่า เดี๋ยวซื้อไปแล้วได้ข้อมูลจะไม่เหมือนตัวอย่าง ก็มาดูได้ที่ สำนักงาน AD4 ไม่มีบริการเอาไปให้ท่านดู ไม่จำเป็นต้องออกไป ก็ผลิตขายไม่ทันอยู่แล้ว