ตัวอย่างบางส่วนจากไดเร็คทอรี่รวมโรงงานประเภท อิเล็กทรอนิคส์, ไฟฟ้า
ขอกากบาทไว้ก่อน เพราะท่านยังไม่ได้ซื้อข้อมูล
Language

page : 1 | 2
หมวด ยานยนต์, ชิ้นส่วน
บริษัท xxxx แอนด์ ฮาร์ท จำกัด
ที่อยู่ :
xxx หมู่ 3
ถ.xxxxx
สป.xxx
ต.xxx
อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ :  0 2xxx x17x
ประเภทกิจการ :
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และจักรยานยนต์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :
นายนพพร สุวรรณมาศ
นายโมโตฮารุ นูกะ
นางสาวมรกต สิงหแพทย์
วันที่จดทะเบียน :
17/01/2532
ทุนจดทะเบียน :
35 ล้านบาท
ปีที่ขออนุญาตจากกรมโรงงาน :
ปี 47
สัญชาติผู้ถือหุ้น :
ไทย,ญี่ปุ่น
จำนวนคนงานรวม :
127
สถานะ : คงอยู่
บริษัท xxxx จำกัด
ที่อยู่ :
xxxx หมู่ 6
ซ.- ถ.xxx-xxxx
ต.xxxx อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ : 0x4-x12xx5
ประเภทกิจการ :
ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :
นายมานพ ลี้โกมลชัย
วันที่จดทะเบียน :
27/07/2543
ทุนจดทะเบียน :
125 ล้านบาท
ปีที่ขออนุญาตจากกรมโรงงาน :
ปี 43
สัญชาติผู้ถือหุ้น :
ไทย
จำนวนคนงานรวม :
1807
สถานะ : คงอยู่
บริษัท ที xx xxxxx จำกัด
ที่อยู่ :
xxxx-xxx หมู่ xxx
ซ.- ถ.xxxx กม.22
ต.xxxx
อ.กิ่งอำเภอxxxx
จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 02-xx 192x-x
ประเภทกิจการ :
ประกอบรถจักรยานยนต์ และทำชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :
นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ
น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
น.ส.รุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
วันที่จดทะเบียน :
07/04/2538
ทุนจดทะเบียน :
30 ล้านบาท
ปีที่ขออนุญาตจากกรมโรงงาน :
ปี 46
สัญชาติผู้ถือหุ้น :
ไทย
จำนวนคนงานรวม :
254
สถานะ : คงอยู่
บริษัท ที.อาร์.xxx.xxxx จำกัด
ที่อยู่ :
xxx หมู่ xxxx
ซ.- ถ.xxxx 5
ต.xxx อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ :  02-xx43xxx
ประเภทกิจการ :
ต่อตังถังรถยนต์ เช่น รถโดยสาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :
นายนพชาติ ทับทอง
วันที่จดทะเบียน :
28/02/2545
ทุนจดทะเบียน :
11 แสนบาท
ปีที่ขออนุญาตจากกรมโรงงาน :
ปี 47
สัญชาติผู้ถือหุ้น :
ไทย
จำนวนคนงานรวม :
190
สถานะ : คงอยู่
page : 1 | 2

หมวด อิเล็กทรอนิคส์, ไฟฟ้า | หมวด เครื่องจักร เครื่องมือ | หมวด ยานยนต์, ชิ้นส่วน | หมวด เหล็ก และโลหะ | หมวด เคมีภัณฑ์ | หมวดไม้ กระดาษ เซรามิค | หมวด พลาสติก, ยาง | หมวด ฟอกย้อม สิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย | หมวด จิวเวอร์รี่, เครื่องประดับ | หมวด อาหาร และยา | หมวด บำบัด กำจัดของเสีย | หมวด การพิมพ์ และแม่พิมพ์ | หมวดธุรกิจบริการ ซ่อม ดัดแปลง