ตัวอย่างบางส่วนจากไดเร็คทอรี่รวมโรงงานประเภท อิเล็กทรอนิคส์, ไฟฟ้า
ขอกากบาทไว้ก่อน เพราะท่านยังไม่ได้ซื้อข้อมูล
Language

หมวด อิเล็กทรอนิคส์, ไฟฟ้า
บริษัท เคดีเค - xxxx (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :
xxx/73 หมู่ xx นิคมอุตสาหกรรมxxxx
ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.xxxx อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
เบอร์โทรศัพท์ :  02-xxxx794
ประเภทกิจการ :
ผลิตปลั๊กไฟฟ้า (POWER SUPPLY CORD ASSEMBLY)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :
นายฮิซาโอะ ซูซูกิ
นายทาคาชิ ชาโตะ
นายคาซูโตชิ อิชิกาว่า
นายชิเงกิ คาไซ
วันที่จดทะเบียน :
26/01/2531
ทุนจดทะเบียน :
240 ล้านบาท
ปีที่ขออนุญาตจากกรมโรงงาน :
ปี 32
สัญชาติผู้ถือหุ้น :
ญี่ปุ่น
จำนวนคนงานรวม :
498
สถานะ : คงอยู่
บริษัท xxxxx จำกัด
ที่อยู่ :
23/xxx หมู่ xx
ซ.xxxx 2 ถ.xxxx
ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73160
เบอร์โทรศัพท์ :  02-420xxxx
ประเภทกิจการ :
ผลิตและประกอบเครื่องขัดพื้น จากไฟฟ้า์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :
นายมณฑล พจนมงคลกิจ
นายสิทธิชัย แซ่ตั้ง
วันที่จดทะเบียน :
11/12/2534
ทุนจดทะเบียน :
1 ล้านบาท
ปีที่ขออนุญาตจากกรมโรงงาน :
ปี 38
สัญชาติผู้ถือหุ้น :
ไทย
จำนวนคนงานรวม :
21
สถานะ : คงอยู่
บริษัท xxxx อีเลค ทรอนิค xxxx จำกัด
ที่อยู่ :
xxx/1 หมู่ xxx
ซ.- ถ.xxxx
ต.xxxx อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ : 02-xxxx166-7
ประเภทกิจการ :
ผลิตหรือประกอบผลิตภัณฑ์ อีเลคทรอนิค
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :
นายวิพรรธ์ เริงพิทยา
นายขัติยา ไกรกาญจน์
นายยง อารีเจริญเลิศ
วันที่จดทะเบียน :
21/03/2531
ทุนจดทะเบียน :
50 ล้านบาท
ปีที่ขออนุญาตจากกรมโรงงาน :
ปี 36
สัญชาติผู้ถือหุ้น :
ไทย
จำนวนคนงานรวม :
154
สถานะ : คงอยู่
บริษัท xxxx (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :
xxx/28 หมู่ xx
ซ.- ถ.xxxxxxx 11
ต.xxxxx อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ :  053-xxx417
ประเภทกิจการ :
อุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (TRANSISTER,INTIGRATED CIRCUIT,FM TUNER)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :
นายจุง โซ ควัค
นายลี ซัง เชิล
นายวาง จุง คิม
วันที่จดทะเบียน :
15/10/2533
ทุนจดทะเบียน :
201 ล้านบาท
ปีที่ขออนุญาตจากกรมโรงงาน :
ปี 35
สัญชาติผู้ถือหุ้น :
ต่างชาติ
จำนวนคนงานรวม :
568
สถานะ : คงอยู่

หมวด อิเล็กทรอนิคส์, ไฟฟ้า | หมวด เครื่องจักร เครื่องมือ | หมวด ยานยนต์, ชิ้นส่วน | หมวด เหล็ก และโลหะ | หมวด เคมีภัณฑ์ | หมวดไม้ กระดาษ เซรามิค | หมวด พลาสติก, ยาง | หมวด ฟอกย้อม สิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย | หมวด จิวเวอร์รี่, เครื่องประดับ | หมวด อาหาร และยา | หมวด บำบัด กำจัดของเสีย | หมวด การพิมพ์ และแม่พิมพ์ | หมวดธุรกิจบริการ ซ่อม ดัดแปลง