ภาพงานฝึกอบรม อินเฮาส์ (In House Training)
Factory Safe Club

 

ภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แฟคตอรี่ เทรนนิ่ง ระยอง