Factory Safe Club

 

 

หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ฝึกอบรม ช่างไฟฟ้า/วิศวกรและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ภายในอาคาร เพื่อให้ “สอบผ่าน” การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และ สอบสัมภาษณ์ (ประเมิน)ได้รับหนังสือรับรองฯ ( License ) ตามกฎหมาย ใหม่ล่าสุด!!! บังคับ ๒๕๕๙

**พิเศษ** สอบถาม พูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงที่   
ID LINE : pu_factory

Facebook

  

ภาพงานฝึกอบรม อินเฮาส์ (In House Training)
บจก.โตโยต้า ทูโช (ดินแดง)
ภาพงานรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
หลังสอบสัมภาษณ์ (ประเมิน) เสร็จ รับทันที

 

 

 

 

เป็นสถาบันฝึกอบรมใหญ่ที่สุด ที่ได้รับใบอนุญาตฯ จากราชการ

หลักการและเหตุผล

          กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ สาธารณะได้ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หากช่างไฟฟ้า ทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯนี้ จะผิดกฏหมาย มีโทษปรับนายจ้าง ๓๐,๐๐๐ บาท ปรับผู้ปฏิบัติงาน ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กฏหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบอาชีพหรือทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ดังกล่าวต้องมีหนังสือรับรองฯตามที่กฏหมาย บังคับ (ดูกฎหมายแนบ)      

 

กำหนดการวันฝึกอบรม-ทดสอบ-รับหนังสือรับรองจากราชการ

 

เนื้อหาหลักสูตร( 1 วัน/ 8 ช.ม.)
เวลา รายละเอียด

08.30 น.- 09.00 น.

ลงทะเบียน ทดสอบก่อนฝึกอบรม

09.00 น.- 11. 00 น. ฝึกอบรม ภาคความรู้ แนะแนวข้อสอบและ ติวข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
12.00 น. -13.00 น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 น.- 16.00 น. ฝึกปฎิบัติการ ตามโจทย์ที่ใช้ทดสอบมาตรฐานฝีมือฯตามจริง
16.00 น. – 17.00 น. สอบภาคความรู้ และ เฉลย – เตรียมเข้าสอบขอใบรับรองมาตรฐานฝีมือฯกับทางการ

 

บรรยากาศการอบรม

      

      

      

   

ภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แฟคตอรี่ เทรนนิ่ง


ชมภาพรุ่นอื่นๆคลิ๊ก

Promotion ปีใหม่ 2561 ไปฝึกให้ที่สถองค์กรท่าน รับ Gift Voucher ช้อบช่วยชาติ 500 บาท วันนี้ ถึง 31 ธ.ค.2560

Promotion สมัครภายใน  30 กันยายน 2560 นี้เลือกรับ Power Bank แบตเตอรี่สำรอง 1 อัน ตามภาพ หรือกระเป๋านารายา ฟรี

ใบเสนอราคา มีให้เลือก 8 แบบ A - H

มีบริการที่พักด้วยนะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการค้างคืน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาได้ที่

Tel: 02-361-1948-49 , 02-361-3144-47 , 092-335-8675

Mobile : 062-459-5700

Hot Line : 092-335-8675 , 095-558-6815 , 092-910-3032 , 092-335-8675

 

หลักสูตรเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

รับทำเว็บไซต์หาดใหญ่