บริษัทแฟคตอรี่ เลิร์นนิ่ง จำกัด และสถานที่ตั้งศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แฟคตอรี่ เทรนนิ่ง
ตึก 5 ชั้น ข้าง โรงเรียนลาซาล ตรงข้าม iCondo สุขุมวิท 105
742 ถนนสุขุมวิท 105 ( ลาซาล ) แขวงบางนาเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Tel 02-361-1948-49, 02-361-3144-47 Mobile : 092-335-8675, 095-558-6815 Hot Line : 062-459-5700