<
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคาหลักสูตร "เลิกจ้างอย่างไรให้เป็นธรรมและถูกกฏหมาย"
   
วันที่ 29 สิงหาคม 2556 รร.เอวาน่า ไบเทคบางนา กทม. วันที่ 5 กันยายน 2556 รร.วีวัน จ.นครราชสีมา
วันที่ 12 กันยายน 2556 รร.ภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต วันที่ 19 กันยายน 2556 รร.เวล นครปฐม
วันที่ 26 กันยายน 2556 รร.กรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 5 ตุลาคม 2556 รร.ไดมอนด์ พลาซ่า จ.สงขลา
 
 
ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ชื่อ - สกุล
         โทรศัพท์มือถือ
         ตำแหน่ง
2. ชื่อ - สกุล
         โทรศัพท์มือถือ
         ตำแหน่ง
   
บริษัท
ที่อยู่บริษัท
ผู้ติดต่อ
         โทรศัพท์
         โทรสาร
         E-Mail ผู้ติดต่อ
         E-Mail ผู้เข้าอบรม
 
 

ระเบียบการ การสมัคร

• หากต้องใช้ใบเสนอราคาเพื่อไปขออนุมัติ โทรติดต่อขอได้ที่ 02-748-6500, 085-661-2910, 084-716-6597
• เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการสมัครแผ่นนี้มาก่อนและหลังจากนั้นเมื่อชำระเงินแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุ ชื่อหลักสูตร ชื่อและที่อยู่ หน่วยงาน สำหรับออกใบเสร็จมาที่ โทรสาร : 0-2748-6723 หรือ E-mail : factorysafeclub@gmail.com
• ใบสมัครนี้ถือเป็นการยืนยันการเข้าอบรม กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ กรุณาแจ้งการยกเลิกก่อนวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บ 50 % ของค่าธรรมเนียมดังกล่าว
• ค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างฝึกอบรมสามารถนำใบเสร็จไปบันทึกค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 2.0 เท่า หรือ 200% ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน