ไปฝึกอบรมทั่วไทย ม.ค. - เม.ย. 2556 มี 6 รอบเท่านั้น

หลักการและเหตุผล

          เครื่องทำความเย็นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โรงน้ำแข็ง หรือ ห้องเย็น นิยมใช้สารทำความเย็นประเภทแอมโมเนีย เนื่องจากมีราคาถูก และให้สมรรถนะในการทำความเย็นดี แต่ที่ผ่านมาพบว่าการควบคุมดูแลของผู้ประกอบการ ยังบกพร่องอยู่ จึงทำให้มีข่าวเหตุการณ์อยู่เสมอว่า ท่อน้ำยารั่ว/ ถังเก็บน้ำยาระเบิด แอมโมเนียรั่วไหลทำให้พนักงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และยังทำให้เสียทรัพย์สิน รวมทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การควบคุมดูแลที่ดีจะทำให้ผู้ประกอบการได้ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น มีความปลอดภัยและความทนทานของอุปกรณ์ที่ใช้งาน อีกทั้งรู้วิธีแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีทำให้ลดการสูญเสียลงได้มาก ดังนั้น เครื่องทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น จึงพิจารณาได้ว่าเป็นเครื่องที่ต้องมีการควบคุมการทำงานอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ เพราะมีโอกาสเกิดอันตรายได้ จึงได้มีการออกกฎหมายให้มีผู้ควบคุมดังกล่าว หากสถานประกอบการใดไม่มีผู้ควบคุมก๊าซแอมโมเนียที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒ แสน ( ดูเอกสารกฎหมายแนบ) และจะไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตโรงงานได้ รวมถึงทำให้ไม่สามารถผ่านการตรวจติดตามระบบมาตรฐาน GMP-HACCP, ISO 90001, ISO14001, OHSAS 18001

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ควบคุมก๊าซแอมโมเนีย (ที่ใช้ในระบบทำความเย็น) ตามกฎหมายใหม่ล่าสุด
2. เพื่อลดปริมาณอุบัติเหตุจากเครื่องทำความเย็นประเภทที่ใช้แอมโมเนีย และให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุม
3. เพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นและลดความรุนแรงเมื่อเกิดปัญหาได้
4. เพื่อให้ทราบถึงอันตราย -วิธีทำงานกับก๊าซแอมโมเนียอย่างปลอดภัย และวิธีปฎิบัติที่ถูกต้องปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
5. เพื่อให้ทราบถึงการควบคุม การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นที่ใช้ก๊าซแอมโมเนียอย่างถูกต้อง

หัวข้อการฝึกอบรมและฝึกปฎิบัติ

- คุณสมบัติของ แอมโมเนีย, มาตรฐานของท่อและถังเก็บและจ่ายก๊าซ, การใช้งานอย่างปลอดภัย
- โครงสร้างและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำถังเก็บ ท่อก๊าซ Vaporizer, Pump and Manifold
- บทบาท และการจัดการดูแลระบบทำความเย็น หลักการพื้นฐานของระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย
- การตรวจสอบ-การบำรุงรักษา หลักเกณฐ์และมาตรฐานความปลอดภัยของระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย
- อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล แผนฉุกเฉินและวิธีการปฎิบัติเมื่อก๊าซรั่ว ไหลในโรงงาน และท่อก๊าซ
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมก๊าซแอมโมเนียที่ใช้ในระบบทำความเย็น
- อุบัติเหตุและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

คุณสมบัติของผู้สอบขึ้นทะเบียน :

          ผู้ปฎิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซแอมโมเนีย, ผู้ควบคุมระบบความเย็น, ช่างซ่อมบำรุง, หน.งาน-วิศวกร , ผู้จัดการโรงงาน, เจ้าของกิจการ, จนท.ความปลอดภัย

**** อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์, ไม่จำกัดเชื้อชาติ+สัญชาติ, แต่ต้องอ่านออกเขียนได้ (ทำข้อสอบได้) ****

รุ่นที่ 4 - 84 ท่าน วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2556 จัดที่ ซิตี้ปาร์คโฮเทล จ.นครราชสีมา

 

 

สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม


โรงงานอาหารสัตว์

โรงงานอาหารแช่แข็ง

โรงน้ำแข็ง

โรงน้ำแข็ง

โรงฆ่าสัตว์

โรงงานผัก-ผลไม้ 

กำหนดการฝึกอบรม
ภาค รุ่น วันที่ สถานที่ ระยะเวลาการอบรม จำนวนข้อสอบ
ภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติ
สมุทรปราการ 1/56 29 – 30 พฤศจิกายน 2555 รร.มณต์มณี ( ปากซอยแบริ่ง ใกล้ ไบเทค บางนา ) ลานฝึก ใกล้ที่ฝึกอบรม จัดไปแล้ว จัดไปแล้ว
สมุทรสาคร 2/56 20 - 21 ธันวาคม 2555 รร.เซ็นทรัลเพลส มหาชัย ลานฝึก ใกล้ที่ฝึกอบรม จัดไปแล้ว จัดไปแล้ว
กทม. 3/56 6-7-8 กุมภาพันธ์ 2556 รร.คิงส์ปาร์ค ซีคอนสแควร์ ลานฝึก ใกล้ที่ฝึกอบรม จัดไปแล้ว จัดไปแล้ว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4/56 27-28 ก.พ. – 1 มีค.2556 รร.สีมาธานี
จ.นครราชสีมา
ลานฝึก ใกล้ที่ฝึกอบรม จัดไปแล้ว จัดไปแล้ว
ภาคกลาง 5/56 20-22 มีนาคม 2556 รร.แมนฮัตตั้น
หน้านิคมอุตสาหกรรม นวนคร
ลานฝึก ใกล้ที่ฝึกอบรม 15 ชั่วโมง 60 ข้อ
ภาคตะวันออก 6/56 15–17 พฤษภาคม 2556 สถาบันไทย – เยอรมัน
หน้านิคมฯ อมตะนคร จ.ชลบุรี
ลานฝึก ใกล้ที่ฝึกอบรม
ภาคเหนือ 7/56 5-7 มิถุนายน 2556 รร.ดิเอ็มเพรส
จ.เชียงใหม่
ลานฝึก ใกล้ที่ฝึกอบรม
ภาคใต้ตอนล่าง 8/56 26-28 มิถุนายน 2556 รร.ภูเก็ต เมอร์ลิน
จ.ภูเก็ต
ลานฝึก ใกล้ที่ฝึกอบรม
ภาคใต้ตอนบน 9/56 8-10 กรกฎาคม 56 รร.ไดมอนด์พลาซ่า
จ.สุราษฎร์ธานี
ลานฝึก ใกล้ที่ฝึกอบรม
Photo room
   

งานวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2556

งานวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2556


งานวันที่ 20-22 ธันวาคม 2555

งานวันที่ 29-30 พ.ย. 2555

ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่ 0-2748-6500, 085-661-8857, 085-661-2910, 084-716-6597

ขอใบเสนอราคา – สมัคร Online ได้ที่ www.isohotnews/gas/nh3