FAQ คำถามที่ถูกถามบ่อย
 
ประเด็นที่จะขอสอบถามเกี่ยวกับการอบรมเรื่องก๊าซอ่ะค่ะ
1. ที่มาหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น แล้วทำให้ทางกรมโรงงานต้องออกกฎกระทรวงปี พ.ศ. 2549

2. ใคร (ผู้มีหน้าที่อะไร?) ที่ควร/จำเป็นต้องส่งเข้ารับการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนจริงๆ? เพราะอะไร?

3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา จำนวนพนักงาน ที่จะส่งเข้าฝึกอบรม ต้องส่งจำนวนกี่คนจึงจะเหมาะสม หรือส่งเพียงคนเดียวเพื่อเป็นไม้กัน.... Auditor ก็พอ?
* ไม่เคลียส์ว่าควรส่งมาเท่าไรดี? เนื่องจากตัวกฎกระทรวงเขียนออกมาเชิงกว้าง ไม่สามารถตีความได้ชัดเจนนายประสงค์ นรจิตร์
ผอ.สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย

 
4. อุปสรรคที่กรมโรงงานพบหลังจากออกกฎกระทรวงฉบับนี้ และแนวทางในการปรับเพื่อแก้ไขหรือป้องกัน
            4.1 ด้านประชาสัมพันธ์กฎหมายที่ให้มาขึ้นทะเบียน โรงงานหรือจป. ไม่ทราบว่ามีกฎกระทรวงนี้บังคับแล้ว หรือ
                  รู้แต่ไม่รู้ว่าจะหาเรียนได้จากที่ไหน
             4.2 ด้านการจัดหาและความเหมาะสมของ “ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม” จะแก้อย่างไร?
                        4.2.1 ด้านการจัดหาและความเหมาะสมของ “สถานที่จัดฝึกอบรม” น่าจะเป็นโรงงานที่ใช้ก๊าซจริง
                                มากกว่าไม๊? ในภาคปฏิบัติน่ะ
                        4.2.2 ถ้าไม่ใช่องค์กรกลางสอน แต่ให้เจ้าหน้าที่บริษัทที่จำหน่ายก๊าซไปสอนลูกค้าตนเอง ใครจะกล้า
                                ให้ลูกค้าตัวเองสอบตกล่ะ? ในต่างประเทศเขายังให้องค์กรกลางเป็นผู้ให้การอบรมเลย (ดูได้ที่
                                Compressed Air Association) คือ ไม่มีองค์กรผู้เป็นกลางเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพราะ
                                บริษัทก๊าซส่วนใหญ่จะ Support ให้กับลูกค้าของตัวเองก่อน ประมาณใครไม่ใช่ลูกค้าข้า ไม่รู้ว่า
                                จะสอนทำไม มันแย่งลูกค้ากันไม่ได้ง่ายๆ เพราะธุรกิจก๊าซฯ เซ็นสัญญากะใครก็ต้องอยู่กะเจ้านั้น
                                เป็นปีๆ (5ปี เป็นส่วนมาก)
            4.3 ด้านเนื้อหาหลักสูตร – ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สถานที่จัดฝึกอบรม เช่น ภาคปฏิบัติจะแสดงเฉพาะอุปกรณ์
                 โดยไม่เห็นสภาพหน้างานจริง
            4.4 โรงแบ่งบรรจุดันมาเรียนรวมกะโรงงานผู้ใช้ต่างๆ (ที่ไม่ใช่โรงงานผลิต, แบ่งบรรจุก๊าซ) คิดได้ไง?
                  กำลังจะแก้โดยเปลี่ยนเป็น 1 วัน ใช่ไหม? แล้วไงอีก? หรือการฝึกปฏิบัติบัติจริงๆ ที่พนักงานควรรู้ & ทำได้
                  เมื่อเกิดก๊าซรั่ว เป็นต้น

5. หากที่โรงงานมีการใช้ก๊าซอาร์กอนหรือออกซิเจน เกิน 20 ท่อต่อเดือน…
            5.1 ถ้าแปลงเป็นตัวอื่นจะเรียกว่าอย่างไรบ้าง?
            5.2 แต่... ผู้ใช้เป็น Subcontract ไม่ใช้เจ้าหน้าที่ในโรงงานนั้นๆ กรณีเช่นนี้ ผู้เข้าอบรมควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ภายใน
                 โรงงาน หรือเจ้าหน้าที่ Subcontract ที่เข้ามาทำงานและใช้ก๊าซภายในโรงงาน?

6. ถ้าไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับ 20,000 บาท จำคุก 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับนั้น
            6.1 เคยปรับใครมาบ้างหรือยัง? ยกตัวอย่าง...
            6.2 แล้วจะปรับกันจริงๆ ไม๊?