คอร์สฝึกอบรม เรื่อง
วิธีการนำระบบ ISO 9001 : 2008 ไปปฏิบัติ
( *** เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด *** )

 

 
เวลา หัวข้อการฝึกอบรม
9.00 – 9.30 น.
ภาพรวม จุดเด่นและข้อดีของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เวอร์ชั่นใหม่
9.30 – 12.00 น.
อบรมข้อกำหนด (กติกาใหม่) ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
พร้อมเทคนิคพิเศษในการประยุกต์ใช้ในองค์กร
(ง่าย, เอกสารน้อย,ใช้ได้จริงไม่ลิงหลอกจ้าว)
     อธิบายข้อ 4 – ระบบบริหารคุณภาพ
     อธิบายข้อ 5 – ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
     อธิบายข้อ 6 - การบริหารทรัพยากร
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.30 น.
อบรมข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 (ต่อ)
     อธิบายข้อ 7 – การควบคุมกระบวนการ
     อธิบายข้อ 8 – การตรวจ วัดและเฝ้าระวัง
     (ไม่มีอะไรต้องปรับมากมาย เพราะเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ แต่ไม่รู้ก็ไม่ได้)
14.45 – 15.30 น.
เปรียบเทียบข้อแตกต่างของระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2000 VS ISO 9001:2008 แบบช็อตต่อช็อต
15.30 – 16.30 น.
เทคนิคและขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนระบบจาก ISO 9001:2000
เป็น ISO 9001:2008 อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
16.30 – 17.00 น. แนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบเพื่อรับใบรับรอง ISO 9001:2008
หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


เหมาะสำหรับ
         ผู้ที่ต้องทำความรู้จัก และทำความเข้าใจกับระบบ หรือจัดทำระบบแล้วต้องการทบทวนเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการที่จะนำระบบไปปฏิบัติ หรือปฏิบัติตามระบบ

ประโยชน์
           ใช้เป็นแนวทางให้เห็นภาพรวมของการเข้าระบบก่อนจ้างที่ปรึกษา

 

 

 
----------------------------------------