ติดต่อสอบถาม

กรุงเทพมหานคร

(สำนักงานใหญ่)
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแฟคตอรี่ เทรนนิ่ง
บริษัท แฟคตอรี่ เลิร์นนิ่ง จำกัด
เลขที่ 742 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา 10260

Phone:02-361-1948-9
Fax :02-361-1947
Mobile :092-335-8675 , 095-558-6815 , 092-910-3040
Hot Line :062-459-5700
E-mail :factorylearnings@gmail.com (อย่าลืมเติม “S” หลัง Learning)

ปทุมธานี

บริษัท แฟคตอรี่ เลิร์นนิ่ง จำกัด(สำนักงาน ปทุมธานี)
เลขที่ 86/29-30 มั่งมีนคร ซอย 1 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Phone :02-194-2381-3
Mobile :092-335-8675 , 095-558-6815 , 092-910-3040
Hot Line :062-459-5700
E-mail :factorylearnings@gmail.com (อย่าลืมเติม “S” หลัง Learning)

ระยอง

บริษัท แฟคตอรี่ เลิร์นนิ่ง จำกัด
(สำนักงาน ระยอง)
4/122 หมู่ที่ 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

Phone : 02-361-3144-47
Fax : 02-361-1947
Mobile : 092-335-8675 , 095-558-6815 , 092-910-3040 ,092-335-8675
Hot Line : 062-459-5700
E-mail :factorylearnings@gmail.com (อย่าลืมเติม “S” หลัง Learning)

ชลบุรี

บริษัท แฟคตอรี่ เลิร์นนิ่ง จำกัด
(สำนักงาน ชลบุรี)
106/1 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

Phone : 02-361-3144-47
Fax : 02-361-1947
Mobile : 092-335-8675 , 095-558-6815 , 092-910-3040 ,092-335-8675
Hot Line : 062-459-5700
E-mail :factorylearnings@gmail.com (อย่าลืมเติม “S” หลัง Learning)