(v074) ฝึกอบรมวิทยากร Train the Trainer พัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนภายในองค์กร และ วิทยากรมืออาชีพ

ผู้สอน

อ.สุขุม นวลสกุล
อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

 

ราคา

จำนวน 6 แผ่น ราคา 3,800 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,800 บาท ลด 50% เหลือ 1,650 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!