(v068) TPM : การบำรุงรักษาทวีผล โดยทุกคนมีส่วนร่วม

ผู้สอน

อาจารย์ วรพจน์ ณ เอดีโฟร์ 

 • ที่ปรึกษา APEC-IBIZ
 • นักวินิจฉัยสถานประกอบการ
 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนธุรกิจ (ISMED)
 • ที่ปรึกษา / วิทยากรอบรม ISO 9000, ISO 14000, QS 9000 และ ISO/TS 16949
 • ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ QMS

 

เนื้อหา

 • เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐาน และวิธีการในการดำเนินกิจกรรม TPM การซ่อมบำรุงรักษา
 • บอกวิธีกำหนดนโยบาย แผนงาน และการดำเนินกิจกรรม TPM ขององค์กรให้เข้าใจชัดเจน
 • อธิบายถึงความหมาย และวัตถุประสงค์ของ TPM
 • ตัวอย่างความสูญเสีย 16 ประการ อย่างเช่น การใช้ประโยชน์ (Utilization) การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ไม่คุ้มค่า และอื่นๆ อีกมากมาย
 • บอกถึง 12 ขั้นตอนในการดำเนินการที่ทำให้ TPM ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
 • ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินการของ TPM
 • 8 เสาหลักของ TPM และบทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ เสาหลักแรกเกี่ยวกับการปรับปรุงเพื่อลดการสูญเสียส่วนเสาหลักที่สุดท้ายจะพูดถึงการจัดการด้านความปลอดภัย อธิบายว่าแต่ละเสามีอะไรบ้าง
 • ฝึกปฏิบัติการวางแผน TPM Master Plan เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

 

ราคา

1 ชุด (4 แผ่น 4 ชั่วโมง) พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม ราคา 2,600 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT) Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,600 บาท ลด 50% เหลือ 1,300 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 

เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต วิศวกรฝ่ายผลิต ผู้จัดการสายงานบำรุงรักษาและวิศวกรรม ผู้จัดการด้านคุณภาพ และผู้บริหารองค์กรที่ต้องการนำ TPM เข้าใช้งาน

 

ประโยชน์

อาจารย์มองกล้อง สามารถใช้อบรมแทนวิทยากรมาสอนได้เลย รับประกันพนักงานเข้าใจ และนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง 100%