(v063) วิธีการจัดทำกิจกรรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต

ผู้สอน

อาจารย์ อิทธิศักดิ์ ณ เอดีโฟร์ 

ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพและ QMR / ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานประสบการณ์ทำงานด้านโรงงานกว่า 20 ปี 

 

เนื้อหา

มี 2 แผ่น เป็นบันทึกการอบรมทั้งวัน ตัดต่อมาเหลือแผ่นละชั่วโมงครึ่ง

แผ่นที่ 1 

  • ความหมายของ 5ส และการประยุกต์ใช้ 5ส กับสถานประกอบการ พร้อมยกตัวอย่างประกอบชัดเจน
  • หลักการกิจกรรม 5ส การจัดระเบียบสถานที่ทำงานด้วยเทคนิค 6ก และการเล่าประสบการณ์ในการทำระบบ 5ส
  • ประโยชน์ที่ได้รับในการทำกิจกรรม 5ส และการจัดระเบียบสถานที่ทำงานด้วยเทคนิค 6ก พร้อมการเปรียบเทียบตัวอย่าง อธิบายรายละเอียดเป็นข้อ ๆ 
  • 5ส กับกิจกรรมคุณภาพอื่นๆ เกี่ยวข้องกันอย่างไร
  • การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส พร้อมภาพประกอบการทำ 5ส ที่ถูกต้อง
  • การจัดตั้งโครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ในกิจกรรม 5ส พร้อมตัวอย่างแผนผังองค์กร และหน้าที่รับผิดชอบ 

แผ่นที่ 2

  • การวางแผนโครงสร้าง และการวางระบบดำเนินกิจกรรม 5ส ในสำนักงาน อธิบายเป็นลำดับขั้นตอนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
  • เทคนิคการจูงใจให้จัดทำกิจกรรม 5ส อธิบายพร้อมเล่าประสบการณ์จริง
  • แนวทางการตรวจ และ การให้คะแนนกิจกรรม 5ส อธิบายประกอบอย่างชัดเจน เปรียบเทียบให้เห็น พร้อมกับแบบฟอร์มที่ใช้ในพื้นที่จริง ๆ 
  • บัญญัติ 10 ประการในการทำกิจกรรม 5ส ให้สำเร็จ พร้อมการอธิบายประกอบอย่างชัดเจน

 

ราคา

VCD 1 ชุด (5 แผ่น) 5 ชั่วโมง 3,000 บาท พร้อมคู่มือประกอบการอบรม (ไม่ต้องจดเอง) Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,500 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 

เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ผู้ประสานงาน 5ส, ทีมงาน 5ส โดยเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการ (ล่าง) ที่ควรเข้าใจหลักการทำกิจกรรม 5ส ว่าต้องทำอะไร และทำอย่างไรบ้าง

 

ประโยชน์

อาจารย์มองกล้อง สามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย