(v011) EQ กับการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

ราคา

VCD  5 แผ่น 4 ชม. ครึ่ง 2,000 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,000 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!