ข้อกำหนด+ไกด์แดนส์
ISO/TS16949
Requirement+Guidance